Įmonių steigimas

Greitai atliksime naujos įmonės steigimą: rezervuosime Jūsų pasirinktą įmonės pavadinimą, suformuosime už Jus įstatinį kapitalą. Esant poreikiui, suteiksime įmonės registracijos adresą.

Įmonės steigimas užtrunka iki 4 darbo dienų.

Naujos UAB (ne PVM mokėtojos) su 2500 eurų įstatiniu kapitalu steigimo kaina 350 eurų. Jei pasirašoma Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, įmonę (UAB arba MB) įsteigsime už 320 eurų.

Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis:

  • Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
  • Mažąsias bendrijas;
  • Akcines bendroves (AB);
  • Viešąsias įstaigas (VšĮ);
  • Individualias įmones (IĮ);
  • Tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB);
  • Komandines ūkines bendrijas (KŪB);
  • Asociacijas;
  • Paramos ir labdaros fondus;
  • Juridinių asmenų filialus ir atstovybes